Ja, jag vill bli normingenjör!

15 september 15:30 - 18:30Kandidata

Bygg hållbara normer tillsammans med oss

Mångfald, normer och jämställdhet är inte blott åsikter utan också kunskap och vetenskap. Nu har vi det stora nöjet att kunna erbjuda en satsning för att skapa ett unikt nätverk av normingenjörer. Dessa kommer att verka inom olika branscher men besitter normingenjörens breda och djupa kunskap inom frågor som genus, intersektionalitet och makt i kombination med organisationsförståelse och företagsmentalitet.  

För de som vill ta del av Add Genders kompetens och erfarenhet lanserar vi nu denna spetsutbildning för att bli certifierad normingenjör. Detta möjliggör för dig som engagerad inom jämlikhetsfältet att investera i en kompetenshöjning, individuellt eller i din roll på ditt arbete.

De som deltar i kursen kommer att få titeln "certifierad normingenjör" och en sammanlänkning med Add Genders varumärke, nätverk och utveckling framöver.

Med dig får du också en verktygslåda med många finslipade sätt att identifiera och bygga upp hållbara normer kring jämlikhet med specifikt fokus på genus. Du som gått utbildningen får också Normingenjörens Fälthandbok, Add Genders samlade erfarenheter i hur du utvecklar ett entreprenöriellt förhållningssätt till genus och intersektionalitet. Du kan även välja att gå in i ett samarbete med Add Gender efter fulländad examination, där du får möjlighet att arbeta direkt med våra kunder.

Certifierade normingenjörer möjliggör arbete på hemmaplan
För de som vill ta del av Add Genders kompetens och erfarenhet lanserar vi nu denna spetsutbildning för att bli certifierad normingenjör. Detta möjliggör för dig som engagerad inom jämlikhetsfältet att investera i en kompetenshöjning, individuellt eller i din roll på ditt arbete. 


Mer om oss på Add Gender 

Vi på Add Gender som står bakom utbildningen, är erfarna entreprenörer och normingenjörer som undersöker våra uppdragsgivares formella och informella strukturer för jämställdhet och mångfald. Vi tolkar och rekonstruerar dem med utgångspunkt i organisationens verksamhetsidé, kundsegment och medarbetare. Alltid utifrån det som redan fungerar bra i verksamheten. På så sätt bygger vi upp mer tillåtande arbetsplatser, starka varumärken och hållbara affärsmodeller. 

Det vetenskapliga underlaget för hur identitet, genus och normer skapas i organisationer har de senaste åren exploderat. Samtidigt är det långt ifrån tillräckligt som tas till vara på i arbetslivet. Trots detta är behovet av att förstå sig på och utveckla hållbara värderingar och ett inkluderande ledarskap större än någonsin. Add Gender har arbetat med dessa frågor sedan 2008 och nu har vi nya ambitioner, vi vill sprida våra erfarenheter och vårt framgångsrika förhållningssätt. Det är ett sätt för oss att bygga broar mellan genusteori, maktförståelse och effektivitetsförbättring i arbetsliv och tillväxtfrågor.Kursbeskrivning 

Välkommen till  världens enda normingenjörs utbildning, med dina unika erfarenheter och nya kunskaper som kursen ger bygger vi nya normer. Normingenjörens uppgift är att förändra normer som är exkluderande till att bli inkluderande, detta med organisationens visioner och målsättningar samt samhällets förutsättningar som sin bas.  Kunskap om genus är en fråga om affärsstrategi och verksamhetsförbättring och vi hjälper dig att behandla det som en sådan. Normbegreppet står centralt i människors samverkan och därför också i varumärken, ledarskap, företagskultur och mycket mer. Utveckling startar med att du står upp för förändring, så välkommen till vårt sammanhang för ett mer jämställt arbetsliv och samhälle.

Praktisk information

Kursen sker fyra torsdagar under hösten 2016, varje träff är 3 timmar och mellan träffarna kommer du behöva avsätta ungefär 5-10 timmar per uppgift. Vi finns självklart till för dig även mellan kurserna. Avgiften på 1500 kronor per (ink. 25 % moms) träff är baserad på detta upplägg med rådgivning och nätverkande även mellan träffarna. För att bli examinerad behöver du alltså totalt lägga 32-60 timmar under hösten samt betala 6000 kronor i fyra omgångar. Dina förkunskaper och din ambition sätter gränserna. Träffarna kommer att vara utmanande och utvecklingstakten kommer att vara hög. Inga pengar betalas tillbaka om du inte lyckas fullfölja certifieringen.

Det tillkommer ett examinationstillfälle i slutet av 2016.

Alla träffar kommer att ske i Stockholm, än så länge har vi skrivit in Add Genders kontor men troligtvis kommer platsen att ändras och varieras. 

Har du fler frågor så tveka inte att kontakta oss, kontaktuppgifter finns längst ner på denna sida och på vår hemsida.

Målgrupper för utbildningen

  1. Mångfaldsansvariga/jämställdhetsansvariga i organisationer
  2. Konsulter och samarbetsparter till Add Gender
  3. Individer i olika roller som vill utvecklas och utmanas inom jämställdhet, mångfald och normer

Upplägg träff 1-4

Träff 1: Möta motstånd med öppna armar

15:e september 2016 klockan 15:30-18:30, middag ingår.

Denna träff anmäler du dig till här på denna länk, övriga träffar kan du notera datum och tid på och så kommer du att få en ny anmälningslänk då du deltagit på första träffen. Om man inte kan delta på alla fyra träffar enligt nedan datum så finns det möjlighet att checka av denna träff individuellt, men att delta på alla fyra tillsammans med de andra som går utbildningen ger förstås ett mervärde som är värt att prioritera för din egen utvecklings skull.

Träff 2: Kartlägga och bygga om normer - hur du går till väga som normingenjör genom övning på utmanande case baserat på Add Genders erfarenhet.

29:e september 2016 klockan 15:30-18:30, middag ingår.

Träff 3Behov, köpkraft och önskemål - konsten att sälja jämlikhet i ett ojämlikt arbetsliv.

13:e oktober 2016 klockan 15:30-18:30, middag ingår.

Träff 4: Utveckling och självledarskap som normingenjör - hur du får saker att hända!

27:e oktober 2016 klockan 15:30-18:30, middag ingår.

Examination med certifieringsintyg: datum kommer längre fram, men under 2016.

Ja, jag vill bli normingenjör!

Välkommen att utvecklas med oss!